Integracja – proces integrowania, tworzenia całości z drobnych części.

Oferujemy nietypowe metody szkolenia i integrowania zespołów pracowniczych, jak również wyłaniania liderów koordynujących pracę zespołu.

Programy imprez są szczegółowo uzgadniane, omawiane i dostosowane do potrzeb Firmy zlecającej realizację danego przedsięwzięcia.

W programie imprezy mogą znaleźć następujące zajęcia: PAINTBALL, NURKOWANIE, ZJAZDY NA LINACH, STRZELANIE, SURVIVAL i inne zabawy podnoszące poziom adrenaliny przy wykorzystaniu paralotni, quadów, dwuczłonowych pływających transporterów gąsienicowych.

 

PAINTBALL

To plenerowa gra, w której przeciwnika ostrzeliwuje się żelowymi kulkami wypełnionymi farbą. Jedna z nowych form aktywnego wypoczynku, rozwijająca myślenie strategiczne, refleks, dająca mocne wrażenia i sportową rywalizację. Paintball pokazuje prawdziwą naturę człowieka, wyrabia umiejętność radzenia sobie w grupie, współpracy i cechy przywódcze. Idealna forma wypoczynku i rozluźnienia po tygodniu pracy.

 

NURKOWANIE REKREACYJNE

Od wielu wieków morza i oceany odgrywały znaczną rolę w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Swobodne przemieszczanie pod wodą było marzeniem człowieka od tysięcy lat, ale dopiero na przełomie drugiej połowy XX wieku stało się, dzięki osiągnięciom techniki i medycyny, rzeczywistością. Nurkowie- pionierzy, którzy wynaleźli i wypróbowali sprzęt do nurkowania byli odważnymi ludźmi, którzy zdecydowanie pokonywali przeszkody, jakie stawały im na drodze do spełnienia swoich marzeń. Obecnie nurkowanie stało się ustabilizowaną i przyjemną dziedziną sportu, rekreacji i przygody.

Oferujemy udział w:

  •  NURKOWANIA ZAPOZNAWCZE „INTRO”
  •  PODSTAWOWE KURSY NURKOWANIA
  •  KURSY SPECJALISTYCZNE

Organizujemy szkolenia na basenach, wodach otwartych, jeziorach i morzach w Polsce i za granicą.

 

SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWE

Zjazdy na linach i tyrolki – Mają na celu przełamanie swoich lęków, pokazanie słabości, nauczenie się radzenia w trudnych sytuacjach, działania pod wpływem stresu wynikającego z dużych wysokości i zaufania do sprzętu jak i ludzi, opanowanie emocji.
Organizujemy imprezy plenerowe, w których cała zabawa odbywa się na skałach, budynkach, fortach i wiaduktach. Zjazdy, podejścia, kolejki, to mocne wrażenia dla uczestników zajęć. Nauczamy podstaw stosowania technik linowych, wzajemnej asekuracji.

 

SZKOLENIA Z BRONI PALNEJ

Strzelectwo to jedna z form aktywnego wypoczynku, hobby oraz współzawodnictwa. Od kilkunastu lat dostęp do broni zarezerwowany dla sportowców i służb mundurowych, stał się realny dla osób niezrzeszonych i tym samym popularną formą spędzania wolnego czasu. Liczne metody i środki nauczania stosowane przez instruktorów, zachęcają początkujących do rozwijania się w tej rekreacyjnej dyscyplinie sportu.

Organizujemy:

  •   jedno, kilku dniowe i cykliczne szkolenia strzelectwa dla zorganizowanych grup
  •   indywidualne szkolenia z posługiwania się bronią palną
  •   imprezy dla firm na strzelnicach krytych i otwartych

 

SURVIVAL

Pojęcie Survival jako określenie umiejętności przetrwania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przetrwanie jest dla wielu ludzi słowem, które oznacza dreszcz emocji, przygody, zmagania z losem i jego sztuczkami, z których wychodzi się w glorii. Dla innych jest to słowo niosące skojarzenia z mordęgą utrzymaniem się przy życiu. Dla innych zabawa, dla innych sprawa życia i śmierci. Dziś możemy podciągnąć pod to pojęcie wiele sportów ekstremalnych.

Przykładowe scenariusze:

  • DZIAŁANIE WOJSKOWEJ GRUPY SPECJALNEJ – integracja zespołu i zabawa
  • DZIAŁANIE GRUPY ANTYTERRORYSTYCZNEJ – integracja zespołu i zabawa

 

PIERWSZA POMOC

Kurs podstawowy

Skierowany do osób nie posiadających wykształcenia medycznego – dorosłych i młodzieży – niezależnie od wykonywanego zawodu. Na kursie oprócz teorii, kursanci nabywają umiejętności praktyczne:

Kurs zaawansowany

Skierowany głównie do osób i grup zawodowo narażonych podczas wykonywania pracy: Policjant, Żołnierz, Strażnik Miejski, Pracownik Ochrony ( Konwojent). W programie duży nacisk położono na ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, włącznie z posługiwaniem się sprzętem ratowniczym (deska ortopedyczna, kołnierze, szyny Kramera, tlen itp.):

KURS OBSŁUGI AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO – AED

Kurs skierowany jest do osób, które odbyły PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Kursanci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.