Oferowane przez nas szkolenia, kierowane są do osób, na codzień uczestniczących w przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa każdego systemu ochrony. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, które systematycznie muszą być doskonalone. Szkolenia przez nas organizowane, kształtują umiejętności techniki i taktyki w nieustannie rozwijającym się kierunku jakim jest bezpieczeństwo.

 

SZKOLENIA STRZELECKIE

 • Szkolenia strzeleckie dla pracowników grup ochrony specjalnej/osobistej z techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.
 • Szkolenia strzeleckie dla grup konwojowych.
 • Szkolenia strzeleckie w ramach kursu na licencję pracownika ochrony.
 • Szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony z zasad posługiwania się bronią palną.

 

 SAMOOBRONA, TECHNIKA i TAKTYKA INTERWENCJI

 • Szkolenia z samoobrony, techniki i taktyki dla pracowników ochrony w ramach kursu na licencję pracownika ochrony.
 • Szkolenia dla pracowników ochrony z posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa.
 • Szkolenia z posługiwania się pałką teleskopową- Baton.
 • Szkolenia samoobrona i walk wręcz.

 

 TAKTYKA OCHRONY

 • Tworzenie i szkolenie grup ochrony osobistej.
 • Szkolenia z techniki i taktyki ochrony konwoju.
 • Szkolenia dotyczące ochrony obiektów.
 • Szkolenia dotyczące ochrony imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych.
 • Szkolenia przeciwdziałania aktom terroru przy użyciu materiałów wybuchowych i substancji niebezpiecznych.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach.

 

 INNE SZKOLENIA

 • Szkolenia z zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
 • Tworzenie procedur bezpieczeństwa
 • Szkolenia z prawidłowego tworzenia i prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności firmy świadczącej usługi ochrony.
 • Zabezpieczenie i wykrywanie urządzeń podsłuchowych oraz urządzeń skrytego filmowania.