Notice: Undefined index: a777d in /www/index.php on line 3
 Szkolenia - Treining Squad - Kursy i szkolenia strzeleckie | Strzelnica Cel - Warszawa

Oferowane przez nas szkolenia, kierowane są do osób, na codzień uczestniczących w przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa każdego systemu ochrony. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, które systematycznie muszą być doskonalone. Szkolenia przez nas organizowane, kształtują umiejętności techniki i taktyki w nieustannie rozwijającym się kierunku jakim jest bezpieczeństwo.