Działania nasze polegają na znalezieniu optymalnych rozwiązań, które pozwolą sprawnie zarządzać bezpieczeństwem Państwa firmy, zapobiegać sytuacjom kryzysowym oraz minimalizować ich skutki, jeżeli nie udało się im w pełni zapobiec.

 

  1. ANALIZA ZAGROŻEŃ I TWORZENIE PLANÓW BEZPIECZEŃSTWA FIRMY
  2. SZKOLENIA Z BEZPIECZEŃSTWA PROWADZENIA POJAZDÓW- DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH